Thứ tư, 24/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về xử lý sự cố an toàn thông tin tại VNCERT, tầng 5, tòa nhà 115, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL)
07 giờ 30: Tham dự Hội thảo Hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường Internet vạn vật (IoT) của Việt Nam tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh (Đ/c Giám đốc)
  Thứ năm, 25/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về xử lý sự cố an toàn thông tin tại VNCERT, tầng 5, tòa nhà 115, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL)
07 giờ 30: Tham gia cổ vũ các thí sinh dự thi Hội thi Báo cáo viên giỏi tại Hội trường A, Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh () Cả ngày
08 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Sở học tập kinh nghiệm về Quản lý nhà nước lĩnh vực TTTT tại Tỉnh Bình Định (Đ/c Giám đốc)
  Thứ sáu, 26/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về xử lý sự cố an toàn thông tin tại VNCERT, tầng 5, tòa nhà 115, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL)
07 giờ 30: Tham gia cổ vũ các thí sinh dự thi Hội thi Báo cáo viên giỏi tại Hội trường A, Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh () Cả ngày
08 giờ 00: Tham gia đoàn công tác của Sở học tập kinh nghiệm về Quản lý nhà nước lĩnh vực TTTT tại Tỉnh Bình Định (Đ/c Giám đốc)
  Thứ bẩy, 27/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Tuấn Anh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Thành)
  Chủ nhật, 28/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Tuấn Anh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Thành)
  Thứ hai, 29/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Thành)
  Thứ ba, 30/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Thành)
  Thứ tư, 31/10/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Thành)
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Hôm nay: Thứ ba, ngày 23/10/2018
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC ( Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC ( Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về xử lý sự cố an toàn thông tin tại VNCERT, tầng 5, tòa nhà 115, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL)

THÔNG BÁO


1. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Trung tâm, tất cả CBVCLĐ mặc đồng phục (may cùng Sở, bộ mới nhất) vào thứ 2, bộ đồng phục Trung tâm (xanh bạc hà) vào thứ sáu hàng tuần.


I. 22/10/2018


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.