Chủ nhật, 16/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ hai, 17/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Họp giao ban tuần, Họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn, Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tại Phòng họp Sở (Đ/c Giám đốc)
  Thứ ba, 18/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh (toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở)
08 giờ 00: Tham gia Diễn tập từ xa toàn quốc với chủ đề "Phòng, chống tấn công có chủ đích APT vào hệ thống thông tin quan trọng" tại DC (đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL, đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Cường - NV P.QLTTTHDL)
09 giờ 00: Tham gia Diễn tập toàn quốc với chủ đề "Phòng, chống tấn công có chủ đích APT vào hệ thống thông tin quan trọng" tại Trụ sở Trung tâm VNCERT, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đ/c Giám đốc)
  Thứ tư, 19/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá chất lượng, hiệu quả đầu tư Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh thành lập tại Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh tại Trụ sở UBND tỉnh (Đ/c Giám đốc)
08 giờ 00: Tham gia Diễn tập từ xa toàn quốc với chủ đề "Phòng, chống tấn công có chủ đích APT vào hệ thống thông tin quan trọng" tại DC (đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL, đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Cường - NV P.QLTTTHDL)
  Thứ năm, 20/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Hội trường Sở (Toàn thể CBVCLĐ)- Dự kiến
08 giờ 00: Tham gia Diễn tập từ xa toàn quốc với chủ đề "Phòng, chống tấn công có chủ đích APT vào hệ thống thông tin quan trọng" tại DC (đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL, đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Cường - NV P.QLTTTHDL)
  Thứ sáu, 21/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Tham gia Diễn tập từ xa toàn quốc với chủ đề "Phòng, chống tấn công có chủ đích APT vào hệ thống thông tin quan trọng" tại DC (đ/c Đạt - TP.QLTTTHDL, đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Cường - NV P.QLTTTHDL)
  Thứ bẩy, 22/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Chủ nhật, 23/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ hai, 24/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Thành)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ ba, 25/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Thành)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ tư, 26/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Thành)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ năm, 27/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Thành)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ sáu, 28/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Thành)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ bẩy, 29/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Đạt)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c khánh)
  Chủ nhật, 30/12/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Đạt)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c khánh)
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Hôm nay: Thứ bẩy, ngày 15/12/2018
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)

THÔNG BÁO

1. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Trung tâm, tất cả CBVCLĐ mặc đồng phục (may cùng Sở, bộ mới nhất) vào thứ 2, bộ đồng phục Trung tâm (xanh bạc hà) vào thứ sáu hàng tuần.Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.