Thứ ba, 26/09/2017:
12 giờ 00: Trực Trưa tại DC (Đ/c Thành)
14 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
22 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
  Thứ tư, 27/09/2017:
12 giờ 00: Trực Trưa tại DC (Đ/c Thành)
14 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
22 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Sinh hoạt chuyên đề quý 3 (CBVCLĐ). Lưu ý: Toàn thể CBVCLĐ Trung tâm tham dự và có mặt đúng giờ. Đ/c nào vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của GĐ Trung tâm. Riêng phòng DC cử 1 đ/c trực tại DC; các đ/c khác (kể cả trực đêm hôm trước hay được nghỉ bù) đều phải tham dự.
  Thứ năm, 28/09/2017:
07 giờ 30: Phối hợp với VNPT làm việc với Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tại toà nhà VNPT Quảng Ninh (Lãnh đạo TT, P.QLTTTHDL, P.HCTH)
12 giờ 00: Trực Trưa tại DC (Đ/c Thành)
14 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
22 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
  Thứ sáu, 29/09/2017:
07 giờ 30: Phối hợp với VNPT làm việc với Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an tại toà nhà VNPT Quảng Ninh (Lãnh đạo TT, P.QLTTTHDL, P.HCTH)
12 giờ 00: Trực Trưa tại DC (Đ/c Thành)
14 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
22 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
  Thứ bẩy, 30/09/2017:
07 giờ 30: Trực Sáng tại DC (Đ/c Thành)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c PGĐ)
19 giờ 30: Trực Tối tại DC (Đ/c Hồng Hải)
  Thứ hai, 02/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Thứ ba, 03/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Thứ tư, 04/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Thứ năm, 05/10/2017:
08 giờ 00: Tham dự hội thảo cntt quốc gia tại Lào Cai (Đ/c GĐ)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Thứ sáu, 06/10/2017:
08 giờ 00: Tham gia hội thảo cntt quốc gia tại Lào Cai ( Đ/c GĐ)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Thứ hai, 09/10/2017:
08 giờ 00: Sinh hoạt Chi bộ (Đảng viên Chi bộ)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
10 giờ 00: Họp Giao ban chuyên môn (Lãnh đạo TT, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, VC tổng hợp)
  Thứ ba, 10/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, Khóa IV/2017 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở Liên cơ quan số 4 (Đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Thứ ba, 17/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà (Đ/c Phạm Trang - VC P.HCTH)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà (Đ/c Phương - PGĐ)
  Thứ tư, 18/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà (Đ/c Phạm Trang - VC P.HCTH)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà (Đ/c Phương - PGĐ)
  Thứ năm, 19/10/2017:
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2017 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà (Đ/c Phạm Trang - VC P.HCTH)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà (Đ/c Phương - PGĐ)
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Hôm nay: Thứ hai, ngày 25/09/2017
14 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
22 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
12 giờ 00: Trực Trưa tại DC (Đ/c Thành)

THÔNG BÁO


I. Thông báo lịch gửi báo cáo hàng tháng

1. Báo cáo cuối tháng: chậm nhất vào ngày vào ngày 27 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

2. Báo cáo giữa tháng: chậm nhất vào ngày vào 10h ngày 14 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

II. Kể từ 01/6/2017, việc mua sắm văn phòng phẩm, chè nước hàng tháng sẽ thực hiện theo quy trình sau:


- Từ ngày 01 - 03 hàng tháng, các phòng chuyên môn chủ động làm phiếu đề nghị mua sắm các khoản văn phòng phẩm (nêu rõ lí do sử dụng), chè, nước uống gửi về phòng HCTH để tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt.

- Từ ngày 05-07 hàng tháng, phòng HCTH sẽ cấp phát cho các phòng theo danh mục đã được lãnh đạo phê duyệt.

Lưu ý: Phòng HCTH chỉ cấp phát theo danh mục đã được lãnh đạo TT phê duyệt. Phòng nào không có phiếu đề nghị thì trong tháng sẽ không được cấp phát. Các VPP dùng hàng tháng sẽ không cấp bù tháng sau nếu tháng trước không làm phiếu đề xuất. Trừ những VPP, đồ dùng đột xuất theo dự án sẽ được cấp theo phiếu trình đột xuất hoặc bù sang tháng sau. 

III. Lịch nghỉ bù tháng 9/2017 của Phòng QL TTTHDL

1. Hoàng Hồng Quân: 18, 25, 26

2. Nguyễn Tuấn Anh: 5, 28, 29

3. Trần Mạnh Cường: 15, 21, 22

4. Trần Hồng Ngọc: 25

5. Đoàn Văn Dũng: 21, 22, 29

6. Vũ Hồng Hải: 11, 12,25

7. Nguyễn Xuân Thành: 6, 7

8. Nguyễn Gia Khánh: 5, 18, 19

9. Hồ Văn Hảo: 8, 14, 15

III. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 9

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT, thư điện tử khi có yêu cầu.

3.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

4.  Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

5.  Nghiên cứu giải pháp giới hạn kết nối đồng thời vào một hệ thống đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu.

6.  Rà soát tìm lỗi trang lưu Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh, báo cáo lãnh đạo trước ngày 14/9/2017.

7.  Xây dựng bảng giá dịch vụ giá trị gia tăng tại DC.

8.  Tăng cường kiểm tra, giám sát và vá lỗi hệ thống mail công vụ.

9.  Rà soát, quy hoạch lại vị trí đặt và lập hồ sơ kĩ thuật, quản lý không gian trong các tủ rack phòng máy chủ, phòng mạng.

10.  Bám sát việc triển khai mua sắm các License cho các hệ thống phần mềm, phần cứng tại DC. Theo dõi tình hình thay đổi về các license phần mềm của hãng báo cáo lãnh đạo kịp thời khi có sự thay đổi.

11.  Kiểm tra kĩ thuật hệ thống chấm công vân tay.

12.  Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của phòng.

13.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.


II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, đôn đốc thực hiện các dự án đang triển khai; kiểm soát chặt chẽ, phân bổ công việc hợp lý, báo cáo lãnh đạo vướng mắc để kịp thời xử lý.

2.  Tập trung nguồn lực cho các dự án thuộc Đề án CQĐT giai đoạn 2.

3.  Chủ động chuẩn bị trước hồ sơ năng lực, tài liệu cho các dự án của Trung tâm.

4.  Lưu chứng thư số Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (giao đ/c Vân Huyền).

5.  Hỗ trợ nhân lực hoàn thiện Đề tài khoa học.

6.  Hoàn thiện website của các đơn vị.

7.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

8.  Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của phòng.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.


III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.  Tham mưu ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ.

3.  Chủ trì thiết kế biển hiệu của Trung tâm tại DC, in ấn các ẩn phẩm, card visit.

4.  Tham mưu ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.

5.  Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của phòng.

6.  Xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp, gửi các phòng chuyên môn và CBVCLĐ tham gia ý kiến.

7.  Sửa đổi lại các quy chế, quy định của đơn vị có gắn với chức năng, nhiệm vụ mới.

8.  Kiểm tra năng lực tài chính của Trung tâm (nộp thuế qua mạng từ năm 2014-2016).

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Thực hiện Đề tài khoa học: Tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục của đề tài (giao đ/c Phương đôn đốc).

2. Đề nghị các phòng Chuyên môn nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, dự thảo chức năng nhiệm vụ của phòng, gửi về phòng HCTH trước ngày 26/9/2017.

3. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu hình thức kỉ luật theo quy định.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.