Chưa có lịch các ngày tiếp theo
PHÒNG DỰ ÁN
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 27/05/2018

THÔNG BÁO

A. Thông báo về việc thanh toán tiền công tác phí

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài chính, từ ngày 01/4/2018, công tác phí sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thủ tục như sau:
1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đi công tác về các đồng chí phải chuyển đủ chứng từ về phòng HCTH (đ/c Hiền) để thanh toán chuyển khoản. Nếu quá 10 ngày không chuyển chứng từ về phòng HCTH thì phòng sẽ không nhận thanh toán nữa.
2. Chỉ ứng trước công tác phí nếu số tiền lớn hơn 500.000đ và có công văn kèm chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm. 
3. Đối với trường hợp được ứng trước công tác phí, sau khi phòng HCTH thanh toán chuyển khoản thì phải hoàn ứng chậm nhất sau 02 ngày.
  
B. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 5/2018

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

3.  Thường trực 24/7 xử lý các vấn đề kĩ thuật của Cổng. Bố trí thêm cán bộ hỗ trợ quản trị vận hành Cổng TTĐT, thư công vụ 24/24.

4.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT mới nâng cấp, thư điện tử khi có yêu cầu.

5.  Phòng chủ động giải quyết và tham mưu các công việc của phòng. Yêu cầu lãnh đạo phòng đôn đốc, quán xuyến toàn bộ công việc của phòng, xử lý dứt điểm các công việc được giao theo đúng tiến độ, xử lí dứt điểm các công việc còn tồn đọng.

6.  Tham mưu, đề xuất phương án giải quyết vấn đề an toàn thông tin cho hệ thông và các tài khoản thư công vụ; phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh tìm mọi cách giải quyết trước ngày 19/5/2018.

7.  Quy chế quản lý, vận hành, phối hợp đảm bảo ATTT của DC: Tổng hợp ý kiến và lập bảng giải trình tiếp thu và hoàn thiện dự thảo trước ngày 30/5/2018.

8.  Tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO 27001 tại DC: phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhà thầu, chủ động rà soát, tham gia ý kiến chỉnh sửa, hoàn thiện các bộ quy trình, biểu mẫu và đưa vào áp dụng thực hiện.

9.  Các máy chủ được chuyển về từ tầng 17: xây dựng kế hoạch chi tiết theo hướng sử dụng chuyển đổi dự phòng cho DC + phòng LAB, báo cáo lãnh đạo trước ngày 19/5/2018.

10.  Chủ động Báo cáo giám sát ATTT của các hệ thống: gửi lãnh đạo Trung tâm vào chiều thứ 6 hàng tuần.

11.   Kiểm tra và trực hệ thống thông tin liên lạc qua vệ tinh Inmasat phục vụ công tác chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

12.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.


II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, thanh, quyết toán các dự án.

2.  Nghiên cứu lắp đặt bộ tiếp sóng wifi và wireless Controller tại Trung tâm (phối hợp với phòng HCTH).

3.  Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cho các dự án do Sở làm Chủ đầu tư.

4.  Tiếp nhận và lập Kế hoạch Truyền thông DDCI.

5.  Lập khung báo giá thiết kế website, lịch công tác.

6.  Bám sát tình hình xử lý Hồ sơ Xin cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin trình Sở Giáo dục thẩm duyệt.

7.  Liên hệ duy trì tên miền của công ty Than Cửa Ông.

8.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.


III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.     Đôn đốc các phòng đẩy nhanh xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp.

3.  Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phía Bắc đúng tiến độ.

4.  Kí hợp đồng làm việc với 04 viên chức mới được tuyển dụng năm 2017, đảm bảo đúng quy định của tỉnh.

5.  Tham mưu trích lập các quỹ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần.

6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.


IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Phê bình trưởng phòng QLTTTHDL chậm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phê bình trưởng phòng QLTTTHDL và trưởng phòng NCUDPT chậm thực hiện các nội dung phối hợp nhiệm vụ chung của đơn vị.

2. Các phòng chuẩn bị tài liệu, tư liệu và nhân sự cho sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phía Bắc.

3. Phương án tự chủ: phòng QLTTTHDL và phòng NCUDPT đề xuất nội dung nhiệm vụ đúng hạn.

4. Nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến vào các văn bản và gửi phản hồi về đúng hạn.

5. Thực hiện xử lí công việc trên môi trường mạng. Giao phòng HCTH theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo.

6. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm.

7. Đề nghị các Phòng, các cá nhân (nêu cao vai trò lãnh đạo và người đứng đầu các bộ phận) thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, đi làm đúng giờ quy định.

8. P.HCTH tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, thông báo của đơn vị.

9. Yêu cầu lãnh đạo các phòng tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các công việc đang tồn đọng.

10. Yêu cầu tất cả các phòng, bộ phận khi tham mưu theo các nhiệm vụ được giao đều phải có căn cứ gửi kèm và trích dẫn căn cứ trong văn bản trình; Yêu cầu các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách nắm biết theo tiến độ đã đề ra.

 Báo cáo của các phòng yêu cầu tới phải ghi rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành/ chưa (đang) hoàn thành (lý do, khó khăn, hướng giải quyết, thời điểm hoàn thành). Nếu không báo cáo lí do bị trì hoãn sẽ đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ. Giao Phòng HCTH theo dõi, ghi chép và báo cáo lãnh đạo.


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.