Chưa có lịch các ngày tiếp theo
PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN
Hôm nay: Thứ bẩy, ngày 15/12/2018

THÔNG BÁO

1. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Trung tâm, tất cả CBVCLĐ mặc đồng phục (may cùng Sở, bộ mới nhất) vào thứ 2, bộ đồng phục Trung tâm (xanh bạc hà) vào thứ sáu hàng tuần.Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.