Chưa có lịch các ngày tiếp theo
PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 19/11/2017

THÔNG BÁO


A. Thông báo lịch gửi báo cáo hàng tháng

1. Báo cáo cuối tháng: chậm nhất vào ngày vào ngày 27 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

2. Báo cáo giữa tháng: chậm nhất vào ngày vào 10h ngày 14 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

B. Kể từ 01/6/2017, việc mua sắm văn phòng phẩm, chè nước hàng tháng sẽ thực hiện theo quy trình sau:


- Từ ngày 01 - 03 hàng tháng, các phòng chuyên môn chủ động làm phiếu đề nghị mua sắm các khoản văn phòng phẩm (nêu rõ lí do sử dụng), chè, nước uống gửi về phòng HCTH để tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt.

- Từ ngày 05-07 hàng tháng, phòng HCTH sẽ cấp phát cho các phòng theo danh mục đã được lãnh đạo phê duyệt.

Lưu ý: Phòng HCTH chỉ cấp phát theo danh mục đã được lãnh đạo TT phê duyệt. Phòng nào không có phiếu đề nghị thì trong tháng sẽ không được cấp phát. Các VPP dùng hàng tháng sẽ không cấp bù tháng sau nếu tháng trước không làm phiếu đề xuất. Trừ những VPP, đồ dùng đột xuất theo dự án sẽ được cấp theo phiếu trình đột xuất hoặc bù sang tháng sau. 

C. Lịch nghỉ bù tháng 11/2017 của Phòng QL TTTHDL

1. Hoàng Hồng Quân: 8,9,10,13

2. Nguyễn Tuấn Anh: 10

3. Trần Mạnh Cường: 20,21,22,23

4. Trần Hồng Ngọc: 2,3,6,7

5. Đoàn Văn Dũng: 7,8,22,23,24

6. Vũ Hồng Hải: 1,2,3,13,14

7. Nguyễn Xuân Thành: 20,21,24

8. Nguyễn Gia Khánh: 13,27

9. Hồ Văn Hảo: 15,16,17

10. Vũ Tiến Đạt: 

11. Dương Văn Hải: 27,28,29
 

D. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 11

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT mới nâng cấp, thư điện tử khi có yêu cầu.

3.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

4.  Chủ động bám sát, đôn đốc việc triển khai mua sắm các License cho các hệ thống phần mềm, phần cứng tại DC. Theo dõi tình hình thay đổi về các license phần mềm của hãng báo cáo lãnh đạo kịp thời khi có sự thay đổi.

5.  Chủ động và phối hợp với Phòng CNTT xây dựng Quy chế quản lý, vận hành DC theo phương án xây dựng thành VBQPPL có bổ sung thêm quy định phối hợp của các Sở ngành,địa phương (cụ thể) trong việc đảm bảo ATTT.

6.  Đề tài khoa học: Rà soát toàn bộ các chuyên đề, chỉnh sửa nâng cao chất lượng nội dung cho các chuyên đề hoàn thiện trước 25/11 báo cáo lại thư ký và chủ nhiệm đề tài.

7.  Thiết bị Inmarsat: gửi báo cáo và biên bản kiểm tra sự cố đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sự cố của thiết bị trước ngày 10/11/2017.

8.  Tham mưu văn bản gửi FPT yêu cầu phối hợp sửa chữa, bảo hành các trang thiết bị lỗi, hỏng hóc.

9.  Thiết lập chuyên mục cho Công đoàn ngành Y tế trên cổng thông tin điện tử mới theo công văn chuyển xử lý (liên hệ với công đoàn ngành Y tế để điều chỉnh yêu cầu sang cổng mới).

10.  Bố trí hướng dẫn công tác trực DC cho các cán bộ phòng NCUDPT và P.HCTH tăng cường tại DC trong các ngày nghỉ, ngày Lễ.

11.  Chủ động tìm hiểu và xây dựng phương án tự chủ về một số nhiệm vụ do DC thực hiện.

12.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, đôn đốc thực hiện các dự án đang triển khai; kiểm soát chặt chẽ, phân bổ công việc hợp lý, báo cáo lãnh đạo vướng mắc để kịp thời xử lý.

2.  Đào tạo theo Thông tư 03: tham mưu văn bản báo cáo Sở.

3.  Hoàn thiện thủ tục các dự án đã triển khai xong.

4.  Khẩn trương Phối hợp hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu đề tài Khoa học trong tháng 11 (đ/c Hồng).

5.  Bố trí cán bộ tăng cường trực cho DC.

6.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.  Phát thông báo đề nghị hoàn thiện sáng kiến, giải pháp cải tiến kĩ thuật.

3.  Tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm trước ngày 11/11/2017.

4.  Chủ trì thiết kế biển hiệu của Trung tâm tại DC, in ấn các ấn phẩm, card visit.

5.  Chủ trì xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp, gửi yêu cầu các phòng phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng phương án tự chủ theo nhiệm vụ chức năng được giao cho các phòng chuyên môn tham gia ý kiến, hoàn thiện trước 30/11/2017.

6.  Nghiệm thu các hạng mục tại DC, đảm bảo chất lượng từng hạng mục theo yêu cầu.

7.  Thực hiện thủ tục bình xét cuối năm 2017.

8.  Bố trí cán bộ của phòng và tổng hợp danh sách cán bộ trực tăng cường cho DC.

9.  Tham mưu kế hoạch tổ chức sự kiện 10 năm thành lập Trung tâm và Hội nghị các Trung tâm phía Bắc.

10.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Thực hiện Đề tài khoa học: Rà soát và hoàn thiện tất cả các nhiệm vụ trong đề tài trong tháng 11 (giao đ/c Phương đôn đốc).

1. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu hình thức kỉ luật theo quy định.

2. Đề nghị các Phòng, các cá nhân (nêu cao vai trò lãnh đạo và người đứng đầu các bộ phận) thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, đi làm đúng giờ quy định.

3. P.HCTH tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, thông báo của đơn vị.

4. Yêu cầu lãnh đạo các phòng tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các công việc đang tồn đọng.

5. Yêu cầu tất cả các phòng, bộ phận khi tham mưu theo các nhiệm vụ được giao đều phải có căn cứ gửi kèm và trích dẫn căn cứ trong văn bản trình; Yêu cầu các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách nắm biết theo tiến độ đã đề ra.

6. Báo cáo của các phòng yêu cầu tới phải ghi rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành/ chưa (đang) hoàn thành (lý do, khó khăn, hướng giải quyết, thời điểm hoàn thành). Nếu không báo cáo lí do bị trì hoãn sẽ đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ. Giao Phòng HCTH theo dõi, ghi chép và báo cáo lãnh đạo.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.