Chưa có lịch các ngày tiếp theo
PHÒNG QL TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 17/08/2018


A. Thông báo về việc thanh toán tiền công tác phí
Theo kết luận thanh tra của Sở Tài chính, từ ngày 01/4/2018, công tác phí sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thủ tục như sau:
1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đi công tác về các đồng chí phải chuyển đủ chứng từ về phòng HCTH (đ/c Hiền) để thanh toán chuyển khoản. Nếu quá 10 ngày không chuyển chứng từ về phòng HCTH thì phòng sẽ không nhận thanh toán nữa.
2. Chỉ ứng trước công tác phí nếu số tiền lớn hơn 500.000đ và có công văn kèm chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm. 
3. Đối với trường hợp được ứng trước công tác phí, sau khi phòng HCTH thanh toán chuyển khoản thì phải hoàn ứng chậm nhất sau 02 ngày.

B. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 8/2018

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

3.  Thường trực 24/7 xử lý các vấn đề kĩ thuật của Cổng. Bố trí thêm cán bộ hỗ trợ quản trị vận hành Cổng TTĐT, thư công vụ 24/24.

4.   Tham mưu báo cáo đề xuất các nội dung đào tạo, tập huấn để tiếp quản các gói thuộc các dự án Chính quyền điện tử giai đoạn 2 trước ngày 11/8/2018.

5.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT mới nâng cấp, thư điện tử khi có yêu cầu.

6.  Phối hợp dự toán và bảo vệ kinh phí 2019 cho DC (phối hợp với đ/c Hiền – PP.HCTH).

7.  Theo dõi và đề xuất biện pháp xử lý đường truyền mạng ở DC vẫn bị rớt/rất chậm.

8.  Nâng cấp SAN: Đốc thúc xử lý nhanh việc thu hồi lại dung lượng trống.

9.  Khẩn trương rà soát lại toàn bộ các tài khoản mail theo nhóm người dùng báo cáo Sở phương án xử lý trước ngày 15/8/2018.

10.   Kiểm tra và trực hệ thống thông tin liên lạc qua vệ tinh Inmasat phục vụ công tác chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

11.   Khẩn trương phối hợp P.HCTH rà soát, đề xuất chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách trước ngày 20/8/2018.

12.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, thanh, quyết toán các dự án trong tháng 8/2018.

2.  Tham mưu, đề xuất tham gia các gói dự án thuộc Đề án thành phố thông minh.

3.  Khẩn trương phối hợp P.HCTH rà soát, đề xuất chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách trước ngày 20/8/2018.

4.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

5.  Tiếp tục công tác truyền thông sau sự kiện (Đ/c Liên).

6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.  Chủ trì tham mưu dự thảo Chức năng, nhiệm vụ bổ sung của Trung tâm, hoàn thành trước 26/8/2018.

3.  Xây dựng chi tiết 02 đề án: Tự chủ và Vị trí việc làm của Trung tâm.

4.   Hướng dẫn các phòng khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện các vị trí việc làm của từng phòng, hoàn thành trong tháng 8/2018.

5.  Xử lý các công việc còn lại sau Hội nghị, thanh quyết toán các khoản chi (các phòng chuyên môn phối hợp).

6.  Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện 02 bộ tiêu chí của Sở khi được ban hành (Đ/c Huyền chủ trì).

7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Lãnh đạo phòng QL TTTHDL phải giám sát, bám sát xử lý các sự cố do cán bộ kỹ thuật báo cáo lại. Chủ động xử lý các công việc của phòng, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo Trung tâm đề xuất phương án xử lý kịp thời. Nếu để sự cố kéo dài, phòng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2. Việc đánh giá, xếp loại viên chức thực hiện theo Luật Viên chức. Sau khi Sở ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, Trung tâm sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

3. Các phòng rà soát và xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của phòng mình, gửi về phòng HCTH trước ngày 20/8/2018.

4. Ủy quyền đ/c Phùng Thế Phương – Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách giao ban tuần và toàn bộ các công việc của đơn vị trong thời gian đ/c Giám đốc nghỉ phép.

5. Báo cáo của các phòng yêu cầu tới phải ghi rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành/ chưa (đang) hoàn thành (lý do, khó khăn, hướng giải quyết, thời điểm hoàn thành). Nếu không báo cáo lí do bị trì hoãn sẽ đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ. Giao Phòng HCTH theo dõi, ghi chép và báo cáo lãnh đạo.

6. Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn đôn đốc, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của phòng; mạnh dạn đề xuất phương án giải quyết hoặc xử lý nếu CBVCLĐ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến vào các văn bản và gửi phản hồi về đúng hạn.

8. Thực hiện xử lí công việc trên môi trường mạng. Giao phòng HCTH theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo.

9. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm.

10. Đề nghị các Phòng, các cá nhân (nêu cao vai trò lãnh đạo và người đứng đầu các bộ phận) thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, đi làm đúng giờ quy định.

11. P.HCTH tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, thông báo của đơn vị.

12. Yêu cầu lãnh đạo các phòng tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các công việc đang tồn đọng.

13. Yêu cầu tất cả các phòng, bộ phận khi tham mưu theo các nhiệm vụ được giao đều phải có căn cứ gửi kèm và trích dẫn căn cứ trong văn bản trình; Yêu cầu các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách nắm biết theo tiến độ đã đề ra.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.