ngày 2/12/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Thành)

08 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo, Tập thể Đảng ủy; đánh giá tập thể, CCVC-VC, TĐKT 2021 tại Phòng họp Sở (Đ/c Vân - GĐ)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Vũ Hải)

ngày 3/12/2021:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Thành)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Vũ Hải)

 
Hôm nay: ngày 1/12/2021

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Đ/c Thành)

08 giờ 00: Tham gia lớp đào tạo Hệ thống phần mềm dự án "Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo phương thức tập trung trực tuyến (online) tại Sở Tài chính (Đ/c Hiền)

08 giờ 30: Tham gia dự Hội nghị trực tuyến và phối hợp tại Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021 ( Đ/c Vân - GĐ, Đ/c Vân Huyền, Đ/c Quốc Tiến, Đ/c Đắc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Đ/c Vũ Hải)


Thông báo:

1. Đề nghị toàn bộ CBVC-LĐ cơ quan Trung tâm CNTT&TT nghiêm túc  thực hiện văn bản số 2450/UBND-DL1 của UBND tỉnh " V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19" . Thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" trong phòng chống dịch  Covid -19. 

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"

2.  Tham gia Lớp trực tuyến bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2021  từ ngày 05/10 đến 10/12/2021 học từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần (Đ/c Hiền - PPHCNCUD)

 

Hôm nay: Thứ 2, ngày 22/11/2021

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23/11/1945-23/11/2021)


08 giờ 00: Khai giảng và học tập bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 36/2021 (Đ/c Sỹ - TP CNTT, Đ/c Vân - GĐ TTCNTT)

09 giờ 00: Họp về "công tác chuẩn bị của các địa phương và triển khai thực hiện phương án điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà " tại UBND tỉnh (Đ/c Tiến - PGĐ) 1056

09 giờ 00: Dự Hội nghị lựa chọn và thống nhất nội dung phục vụ Hội thảo khoa học "Nguồn lực và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bện COVID19" tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (Đ/c Hân - GĐ) 81

15 giờ 00: Họp trực tuyến với Vụ CNTT về công tác chuẩn bị phục vụ cho buổi làm việc của Bộ TTTT và UBND tỉnh. tại Phòng họp Sở ( Đ/c Hân - GĐ, Đ/c Nguyên - PGĐ, Đ/c Sỹ - TP CNTT, Đ/c Sinh - TP BCVT)


THÔNG BÁ0:

- Đề nghị toàn bộ CBCCVC-LĐ cơ quan Sở TT&TT nghiêm túc  thực hiện văn bản số 2450/UBND-DL1 của UBND tỉnh " V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID -19" . Thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" trong phòng chống dịch  Covid -19.

1. Tham gia Lớp trực tuyến bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2021  từ ngày 05/10 đến 10/12/2021 học từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần (Đ/c Trang - VP, Đ/c Hiền - TTCNTT)

3. Tham gia Lớp trực tuyến Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 36/2021, học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 22/11 đến 10/12/2021 (Đ/c Vân - GĐ)


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn