Chủ nhật, 24/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Đạt)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới tại Hội trường B, tầng 1, trụ sở liên cơ quan số 4 (Đ/c Vân Huyền - PP.NCUDPT)
09 giờ 00: Trực tại DC Lãnh đạo (Đ/c Hà - PGĐ điều hành)
  Thứ hai, 25/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới tại Hội trường B, tầng 1, trụ sở liên cơ quan số 4 (Đ/c Vân Huyền - PP.NCUDPT)
  Thứ ba, 26/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới tại Hội trường B, tầng 1, trụ sở liên cơ quan số 4 (Đ/c Vân Huyền - PP.NCUDPT)
  Thứ tư, 27/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
  Thứ năm, 28/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
  Thứ sáu, 29/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
  Thứ bẩy, 30/03/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Quân)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
09 giờ 00: Trực tại DC Lãnh đạo (Đ/c Hà - PGĐ điều hành)
  Chủ nhật, 31/03/2019:
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Quân)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hảo)
09 giờ 00: Trực tại DC Lãnh đạo (Đ/c Hà - PGĐ điều hành)
Hôm nay: Thứ bẩy, ngày 23/03/2019
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Đạt)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới tại Hội trường B, tầng 1, trụ sở liên cơ quan số 4 (Đ/c Vân Huyền - PP.NCUDPT)
09 giờ 00: Trực tại DC Lãnh đạo (Đ/c Hà - PGĐ điều hành)

THÔNG BÁO


Từ 7h30 - 11h ngày 19/3/2019 mất điện tại trụ sở Trung tâm. Đề nghị các đ/c tại trụ sở chủ động sắp xếp thực hiện nhiệm vụ.


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.