Thứ hai, 27/05/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ ba, 28/05/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ tư, 29/05/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ năm, 30/05/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ sáu, 31/05/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Ngọc)
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 26/05/2019
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Khánh)
09 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Hà - PGĐ)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Ngọc)

THÔNG BÁO


1. Lịch nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5

CBVCLĐ được nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.

2. Lịch trực nghỉ lễ 30/4 và 01/5:

Ngày 27/4/2019:

Đ/c Nguyễn Hải Hà, ĐT: 0906.979.888.

Ngày 28/4/2019:

Đ/c Vũ Thái Ninh, ĐT: 0912.348.911.

Ngày 29/4/2019:

Đ/c Nguyễn Xuân Thành, ĐT: 0918.596.669.

Ngày 30/4/2019:

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, ĐT: 084.580.3456.

Ngày 01/5/2019:

Đ/c Đoàn Thị Thu Huyền, ĐT: 0369.601.280.


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.