Hôm nay: ngày 27/2/2024

KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955-27/2/2024)

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Hảo)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Đạt, Đ/c Trung)


Thông báo:

1. Đ/c Nguyễn Minh Hiền - PP. HCNCUD nghỉ phép từ ngày 22-23/2/2024.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn