Thứ sáu, 21/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 1 (Đ/c Vũ Hải, Khánh - NV P.QLTTTHDL)
08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại KS Sài Gòn, TP Phú Yên (Đ/c Phạm Trang - VC P.HCTH)
08 giờ 00: Tham gia lớp đào tạo quản trị, vận hành DC theo dự án nâng cấp DC của tỉnh (các đ/c: Quốc Tiến, Quân, Dương Hải, Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ bẩy, 22/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Phó Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 1 (Đ/c Vũ Hải, Khánh - NV P.QLTTTHDL)
08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại KS Sài Gòn, TP Phú Yên (Đ/c Phạm Trang - VC P.HCTH)
  Chủ nhật, 23/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Phó Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 1 (Đ/c Vũ Hải, Khánh - NV P.QLTTTHDL)
  Thứ hai, 24/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ ba, 25/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ tư, 26/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ năm, 27/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ sáu, 28/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Khánh)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ bẩy, 29/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Đạt)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
  Chủ nhật, 30/09/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Đạt)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 2 (Đ/c Tuấn Anh - PP.QLTTTHDL, đ/c Hạnh - PP.NCUDPT, đ/c Trang - VC P.HCTH)
Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/09/2018
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
08 giờ 00: Tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ tại Hội trường B, trụ sở liên cơ quan số 4 (Đ/c Liên PP.NCUDPT)
07 giờ 30: Tham dự tập huấn dân quân tự vệ tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hạ Long, phường Hồng Hải (đường lên khu nghỉ dưỡng FLC) và Uông Bí đợt 1 (Đ/c Vũ Hải, Khánh - NV P.QLTTTHDL)
08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại KS Sài Gòn, TP Phú Yên (Đ/c Phạm Trang - VC P.HCTH)
08 giờ 00: Tham gia lớp đào tạo quản trị, vận hành DC theo dự án nâng cấp DC của tỉnh (các đ/c: Quốc Tiến, Quân, Dương Hải, Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

THÔNG BÁO


I. Ngày 19/9/2018

1. Đ/c Phạm Thị Hồng Liên - PP.NCUDPT nghỉ, lí do: con ốm

2. Đ/c Phạm Thị Trang - VC P.HCTH làm việc tại ngân hàng VCB từ 7h30- 9h.
3. Đ/c Phạm Văn Hạnh - PP.NCUDPT nghỉ từ 8h30 - 12h, từ 13h -15h, lí do: giải quyết việc gia đình.
4. Đ/c Trần Mạnh Cường - NVP.QLTTTHDL nghỉ từ 15h, lí do: giải quyết việc gia đình.II. Đ/c Phạm Thị Trang - VC P.HCTH đi Dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại KS Sài Gòn, tỉnh Phú Yên từ 14h30 ngày 19/9-22/9/2018


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.