ngày 22/10/2020:

07 giờ 30: Dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 tại Phòng hội thảo, tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội (Đ/c Vân - GĐ). Dự chuyên đề 2 và 3

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

08 giờ 00: Dự Hội nghị Tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xã hội năm 2020 tại Khách sạn The Reed, Ninh Bình ()

08 giờ 00: Tham gia lớp Bồi dưỡng an ninh mạng và ứng cứu sự cố an ninh mạng năm 2020 tại Hội trường 501 C Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, Phường Bãi Cháy (Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Cường, Đ/c Dũng, Đ/c Ngọc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 23/10/2020:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

08 giờ 00: Tham gia lớp Bồi dưỡng an ninh mạng và ứng cứu sự cố an ninh mạng năm 2020 tại Hội trường 501 C Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, Phường Bãi Cháy (Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Cường, Đ/c Dũng, Đ/c Ngọc)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)

ngày 24/10/2020:

07 giờ 30: Trực sáng tại DC (Đ/c Hảo)

08 giờ 00: Tham gia lớp Bồi dưỡng an ninh mạng và ứng cứu sự cố an ninh mạng năm 2020 tại Hội trường 501 C Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, Phường Bãi Cháy (Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Cường, Đ/c Dũng, Đ/c Ngọc)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

19 giờ 30: Trực tối tại DC (Đ/c Tuấn Anh)

ngày 25/10/2020:

07 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Vân - GĐ)

07 giờ 30: Trực sáng tại DC (Đ/c Hảo)

19 giờ 30: Trực tối tại DC (Đ/c Hải)

ngày 26/10/2020:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hải)

ngày 27/10/2020:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hải)

ngày 28/10/2020:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hải)

ngày 29/10/2020:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hải)

ngày 30/10/2020:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hải)

ngày 31/10/2020:

07 giờ 30: Trực sáng tại DC (Đ/c Khánh)

08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Đ/c Phương - PGĐ)

19 giờ 30: Trực tối tại DC (Đ/c Dũng)

ngày 4/11/2020:

08 giờ 00: Triệu tập dự Hội nghị tập huấn, đào tạo 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử của Bộ, ngành, địa phương là lực lượng nòng cốt triển khai Chính quyền điện tử tại Khách sạn Kim Hoa Phú Quốc, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (Đ/c Vân - GĐ). Thời gian từ 04/11 đến 07/11/2020.

ngày 10/11/2020:

08 giờ 00: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Hội trường B, TT Tổ chức hội nghị tỉnh ()

 
Hôm nay: ngày 21/10/2020

07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Thành)


Thông báo:

1. Tham gia Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 tại Hội trường 150 tầng 2 nhà B. Trường đào tạo đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Đ/c Vân - GĐ). Thời gian từ 21/09 đến ngày 04/11/2020. Tuần học 3 ngày (thứ 2, thứ 3 và thứ 4)

2. Tham gia Khóa đào tạo quản trị hệ thống thuộc dự án: Đầu tư mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh đáp ứng Chính quyền số và TP thông minh tại DC (Đ/c Phương -PGĐ, Đ/c Tiến, Đ/c Quân, Đ/c Dũng, Đ/c Khánh, Đ/c Ngọc). Học 10 ngày, bắt đầu từ 13/10/2020.

Nghỉ phép: 

1.  Đ/c Phạm Thị Trang - VC P.HCTH nghỉ phép từ ngày 05/10 đến hết ngày 22/10/2020.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn