Thứ sáu, 18/01/2019:
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Ngọc)
  Thứ bẩy, 19/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Q.Tiến)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Chủ nhật, 20/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Q.Tiến)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Thứ hai, 21/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Thứ ba, 22/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Thứ tư, 23/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Thứ năm, 24/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Thứ sáu, 25/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Văn Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Quân)
  Thứ bẩy, 26/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Chủ nhật, 27/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ hai, 28/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ ba, 29/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ tư, 30/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ năm, 31/01/2019:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
Hôm nay: Thứ năm, ngày 17/01/2019
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Ngọc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
08 giờ 00: Tham gia phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, Lễ Bế mạc năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Lễ công bố chỉ số DCCI năm 2018 (Đ/c Liên-PP.NCUDPT, đ/c Hạnh-PP.NCUDPT, đ/c Thành-VC P.QLTTTHDL, đ/c Cường-NV P.QLTTTHDL, đ/c Khánh-NV P.QLTTTHDL). Các đ/c chủ động liên hệ với Sở các phần việc được phân công.
08 giờ 00: Tham gia phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019, Lễ Bế mạc năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Lễ công bố chỉ số DCCI năm 2018 (Đ/c Liên-PP.NCUDPT, đ/c Hạnh-PP.NCUDPT, đ/c Thành-VC P.QLTTTHDL, đ/c Cường-NV P.QLTTTHDL, đ/c Khánh-NV P.QLTTTHDL). Các đ/c chủ động liên hệ với Sở các phần việc được phân công

THÔNG BÁOI. Thông báo chung
1. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Trung tâm, tất cả CBVCLĐ mặc đồng phục (may cùng Sở, bộ mới nhất) vào thứ 2, bộ đồng phục Trung tâm (xanh bạc hà) vào thứ sáu hàng tuần.

II. Ngày 16/01/2019
1. Đ/c Nguyễn Minh Hiền - PP.HCTH nghỉ ốm.
2. Đ/c Đoàn Văn Dũng - VC P.QLTTTHDL nghỉ, lí do: con ốm.
3. Đ/c Phạm Văn Hạnh - PP.NCUDPT nghỉ, lí do: giải quyết việc cá nhân.
4. Đ/c Trần Mạnh Cường - NV P.QLTTTHDL nghỉ, lí do: con ốm.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.