ngày 19/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Đạt)

14 giờ 00: Họp giao ban Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 tỉnh (mở rộng) tại Phòng họp tầng 3, Trụ sở 3 Công an tỉnh (Đ/c Phương - TP IDC) 67

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Dương Hải, Đ/c Trung)

ngày 20/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca sáng tại IDC (Đ/c Phương)

19 giờ 30: Trực Ca tối tại IDC (Đ/c Tuấn Anh, Đ/c Đạt)

ngày 21/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca sáng tại IDC (Đ/c Quân)

19 giờ 30: Trực Ca tối tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Hảo)

ngày 22/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

07 giờ 30: Chào cờ & Sinh hoạt chính trị tư tưởng đầu tuần tại Phòng họp sở (Toàn thể cơ quan)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dương Hải)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Hảo)

ngày 23/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dương Hải)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Hảo)

ngày 24/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dương Hải)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Hảo)

ngày 25/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dương Hải)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Hảo)

ngày 26/7/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Quân)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dương Hải)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Hảo)

 
Hôm nay: ngày 18/7/2024

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Đạt)

07 giờ 40: Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Vân - BTCB, Đ/c Đoàn Huyền- CUV) 851

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Dương Hải, Đ/c Trung)


Thông báo:

1. Đ/c Trần Bích Vân - GĐ, nghỉ phép đợt 1 năm 2024 từ ngày 15/7 - 26/7/2024.

2. Đ/c Liên - PP.HCNCUD trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh từ ngày 16-19/7/2024.


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn