Thứ tư, 14/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
08 giờ 30: Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tại Hội trường Chi cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng, phường Hồng Hà, tp Hạ Long (Đ/c Giám đốc, đ/c Trang - VC P.HCTH)
07 giờ 30: Dự Hội thảo sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt 2018 với chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt tại tầng 5, Công viên phần mềm Đà Nẵng (Đ/c Giám đốc)
  Thứ năm, 15/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
  Thứ sáu, 16/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
  Thứ bẩy, 17/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Chủ nhật, 18/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ hai, 19/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ ba, 20/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ tư, 21/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ năm, 22/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ sáu, 23/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Ngọc)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ bẩy, 24/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Văn Hải)
  Chủ nhật, 25/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
08 giờ 00: Lãnh đạo trực tại DC (Giám đốc)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Văn Hải)
  Thứ hai, 26/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Văn Hải)
  Thứ ba, 27/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Văn Hải)
  Thứ tư, 28/11/2018:
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Văn Hải)
Hôm nay: Thứ ba, ngày 13/11/2018
07 giờ 30: Trực ca 1 tại DC (Đ/c Hảo)
15 giờ 30: Trực ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực ca 3 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
07 giờ 45: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở tại Phòng họp Sở (Đ/c Bí thư - UV BCH Đảng bộ)

THÔNG BÁO


1. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở và lãnh đạo Trung tâm, tất cả CBVCLĐ mặc đồng phục (may cùng Sở, bộ mới nhất) vào thứ 2, bộ đồng phục Trung tâm (xanh bạc hà) vào thứ sáu hàng tuần.


I. 12/11/2018


II. Đ/c Trần Hồng Ngọc - NV P.QLTTTHDL nghỉ phép từ ngày 12/11 đến hết ngày 16/11/2018.


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.