Thứ hai, 23/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 00: Quay video chuẩn bị cho sự kiện 10 năm (CBVCLĐ). Trang phục: bộ đồng phục mới + 01 bộ dự phòng (Nam: áo sơ mi)
13 giờ 30: Quay video chuẩn bị cho sự kiện 10 năm tại trụ sở Trung tâm (CBVCLĐ). Trang phục: bộ đồng phục mới + 01 bộ dự phòng (Nam: áo sơ mi; nữ: váy/áo)
14 giờ 00: Tham gia nghiệm thu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đào tạo chuyển giao công nghệ tại DC (Đ/c Phương-PGĐ, lãnh đạo phòng DC)
  Thứ ba, 24/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ tư, 25/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ năm, 26/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ sáu, 27/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Khánh)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
  Thứ bẩy, 28/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Phó Giám đốc)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Quân)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Chủ nhật, 29/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quốc Tiến)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Phó Giám đốc)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Quân)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ hai, 30/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dương Hải)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Quân)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ ba, 31/07/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dương Hải)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Quân)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
08 giờ 00: Hội nghị giao ban công tác Thông tin và Truyền thông cấp huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tại TP Uông Bí ()
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 22/07/2018
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Dũng)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c Giám đốc)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Đạt)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)


A. Thông báo về việc thanh toán tiền công tác phí
Theo kết luận thanh tra của Sở Tài chính, từ ngày 01/4/2018, công tác phí sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, thủ tục như sau:
1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đi công tác về các đồng chí phải chuyển đủ chứng từ về phòng HCTH (đ/c Hiền) để thanh toán chuyển khoản. Nếu quá 10 ngày không chuyển chứng từ về phòng HCTH thì phòng sẽ không nhận thanh toán nữa.
2. Chỉ ứng trước công tác phí nếu số tiền lớn hơn 500.000đ và có công văn kèm chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm. 
3. Đối với trường hợp được ứng trước công tác phí, sau khi phòng HCTH thanh toán chuyển khoản thì phải hoàn ứng chậm nhất sau 02 ngày.

B. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 7/2018

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

3.  Thường trực 24/7 xử lý các vấn đề kĩ thuật của Cổng. Bố trí thêm cán bộ hỗ trợ quản trị vận hành Cổng TTĐT, thư công vụ 24/24.

4.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT mới nâng cấp, thư điện tử khi có yêu cầu.

5.  Tham mưu bằng văn bản giải pháp xử lý các vấn đề kỹ thuật của cổng thông tin điện tử và thư công vụ.

6.  Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật tại DC của FPT: phòng tham mưu, đề xuất văn bản đề nghị thay đổi cán bộ hỗ trợ nếu không đáp ứng được yêu cầu..

7.  Xem xét hợp đồng ký kết về đường truyền mạng; yêu cầu nhà cung cấp phải phương án đảm bảo kết nối mạng liên tục, ổn định.

8.   Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 27001 tại DC: phối hợp thực hiện theo yêu cầu, tổng hợp các ý kiến tham gia trong quá trình vận hành kiểm thử để yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa, cải tiến hoàn thiện theo thực tế tại DC. Bố trí các cán bộ phối hợp chuyên gia bên tư vấn triển khai xem xét các mối nguy, điểm yếu của toàn bộ hệ thống và đánh giá rủi ro.

9.  Kiểm tra và trực hệ thống thông tin liên lạc qua vệ tinh Inmasat phục vụ công tác chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

10.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.


II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, thanh, quyết toán các dự án trong tháng 7/2018.

2.  Cử cán bộ hỗ trợ các dự án của Sở khi có yêu cầu.

3.  Hồ sơ xin đào tạo, cấp phép: Tham mưu, tổng hợp làm rõ các yêu cầu, khó khăn vướng mắc tham chiếu với các quy định của ngành giáo dục và thông tư liên ngành báo  cáo đề xuất lãnh đạo Sở.

4.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.


III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.  Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phía Bắc đúng tiến độ.

3.  Hoàn thiện các thủ tục đề xuất khen thưởng nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đơn vị.

4.  Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu và sắp xếp cho 02 nhận sự từ Sở chuyển về.

5.  Tham mưu văn bản xin thêm phòng làm việc.

6.  Rà soát kết luận thanh tra tài chính, gửi các phòng hoàn thiện theo yêu cầu của Sở Tài chính.

7.  Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện 02 bộ tiêu chí của Sở khi được ban hành.

8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.


IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Lãnh đạo các phòng tổ chức bình xét, đánh giá CBVCLĐ trong phòng phải khách quan, trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo và các quy chế, quy định của đơn vị. Đề nghị phòng Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu làm lại bản bình xét, đánh giá quý 2/2018: bổ sung bình xét đánh giá đ/c Phương PGĐ TT hàng quý; đ/c Đạt có 02 tháng đạt loại B (tháng 4, tháng 5-do để công việc tồn đọng, chậm tiến độ, bị lãnh đạo phê bình trước cuộc họp và qua mail) do đó cả quý 2 đạt loại B, đ/c Quốc Tiến có 02 tháng đạt loại B (tháng 4, tháng 5 – do đi học dài hạn) do đó cả quý 2 đạt loại B.

2. Rút ngắn báo cáo chuyên môn gửi Sở trong 02 trang, trong đó cần đánh giá các nhiệm vụ theo thông báo kết luận cuộc họp giao ban hoàn thành hay chưa hoàn thành.

3. Báo cáo của các phòng yêu cầu tới phải ghi rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành/ chưa (đang) hoàn thành (lý do, khó khăn, hướng giải quyết, thời điểm hoàn thành). Nếu không báo cáo lí do bị trì hoãn sẽ đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ. Giao Phòng HCTH theo dõi, ghi chép và báo cáo lãnh đạo.

4. Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn đôn đốc, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của phòng; mạnh dạn đề xuất phương án giải quyết hoặc xử lý nếu CBVCLĐ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Các phòng chuẩn bị tài liệu, tư liệu và nhân sự cho sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phía Bắc gửi phòng HCTH tổng hợp. Bám sát Kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ triển  khai có hiệu quả, đảm bảo tốt yêu cầu, mục tiêu đặt ra.

6. Nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến vào các văn bản và gửi phản hồi về đúng hạn.

7. Thực hiện xử lí công việc trên môi trường mạng. Giao phòng HCTH theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo.

8. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm.

9. Đề nghị các Phòng, các cá nhân (nêu cao vai trò lãnh đạo và người đứng đầu các bộ phận) thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, đi làm đúng giờ quy định.

10. P.HCTH tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, thông báo của đơn vị.

11. Yêu cầu lãnh đạo các phòng tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các công việc đang tồn đọng.

12. Yêu cầu tất cả các phòng, bộ phận khi tham mưu theo các nhiệm vụ được giao đều phải có căn cứ gửi kèm và trích dẫn căn cứ trong văn bản trình; Yêu cầu các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách nắm biết theo tiến độ đã đề ra.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.