Thứ hai, 19/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ ba, 20/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ tư, 21/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ năm, 22/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ sáu, 23/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ bẩy, 24/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c PGĐ)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Chủ nhật, 25/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Quân)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c PGĐ)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Dương Hải)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Thành)
  Thứ hai, 26/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ ba, 27/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ tư, 28/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ năm, 29/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ sáu, 30/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Cường)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Thành)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Dũng)
  Thứ bẩy, 31/03/2018:
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Hồng Hải)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c GĐ)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Hảo)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 18/03/2018
07 giờ 30: Trực Ca 1 tại DC (Đ/c Đạt)
08 giờ 00: Trực Lãnh đạo tại DC (Đ/c GĐ)
15 giờ 30: Trực Ca 2 tại DC (Đ/c Tuấn Anh)
23 giờ 30: Trực Ca 3 tại DC (Đ/c Cường)

THÔNG BÁO


A. Thông báo lịch gửi báo cáo hàng tháng

1. Báo cáo cuối tháng: chậm nhất vào ngày vào ngày 27 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

2. Báo cáo giữa tháng: chậm nhất vào ngày vào 10h ngày 14 hàng tháng  (nếu vào ngày thứ 7 và Chủ nhật thì lãnh đạo các phòng phải gửi vào ngày thứ 6 ngay liền trước đó).

B. Kể từ 01/6/2017, việc mua sắm văn phòng phẩm, chè nước hàng tháng sẽ thực hiện theo quy trình sau:


- Từ ngày 01 - 03 hàng tháng, các phòng chuyên môn chủ động làm phiếu đề nghị mua sắm các khoản văn phòng phẩm (nêu rõ lí do sử dụng), chè, nước uống gửi về phòng HCTH để tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt.

- Từ ngày 05-07 hàng tháng, phòng HCTH sẽ cấp phát cho các phòng theo danh mục đã được lãnh đạo phê duyệt.

Lưu ý: Phòng HCTH chỉ cấp phát theo danh mục đã được lãnh đạo TT phê duyệt. Phòng nào không có phiếu đề nghị thì trong tháng sẽ không được cấp phát. Các VPP dùng hàng tháng sẽ không cấp bù tháng sau nếu tháng trước không làm phiếu đề xuất. Trừ những VPP, đồ dùng đột xuất theo dự án sẽ được cấp theo phiếu trình đột xuất hoặc bù sang tháng sau. 

 
C. Kết luận của Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban tháng 03/2018

I. Phòng Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu

1.  Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của hệ thống Cổng, hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin trọng yếu.

2.  Kiểm tra định kỳ các hệ thống tại Trung tâm THDL tỉnh theo check list.

3.  Thường trực 24/7 xử lý các vấn đề kĩ thuật của Cổng. Bố trí thêm cán bộ hỗ trợ quản trị vận hành Cổng TTĐT, thư công vụ 24/24.

4.  Hoàn thiện các công việc đang triển khai thực hiện.

5.  Hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng TTĐT mới nâng cấp, thư điện tử khi có yêu cầu.

6.  Tiếp tục chủ trì và bám sát việc lấy ý kiến của các phòng chuyên môn thuộc Sở, tổng hợp ý kiến và giải trình Quy chế quản lý, vận hành, phối hợp đảm bảo ATTT của DC; đồng thời rà soát lại Quy chế để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.

7.  Bố trí cán bộ tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO 27001 tại DC, làm việc chặt chẽ với công ty IDAS.

8.  Kiểm tra và lập kế hoạch sử dụng các máy chủ được chuyển về từ tầng 17, báo cáo lãnh đạo.

9.  Phối hợp với FPT sửa chữa, bảo hành các thiết bị, phần mềm bị lỗi, hỏng; trao đổi bằng văn bản có yêu cầu thời gian giao trả thiết bị bảo hành.

10.   Rà soát lại công suất tiêu thụ điện năng của các thiết bị tại DC. Tìm hiểu nguyên nhân tăng đột biến lượng điện tiêu thụ trong thời gian vừa qua, báo cáo bằng văn bản lãnh đạo Trung tâm.

11.   Kiểm tra và lập kế hoạch sử dụng các máy chủ được chuyển về từ tầng 17, báo cáo lãnh đạo.

12.   Đăng kí lịch trình bày và nghiệm thu lịch công tác.

13.  Phối hợp xây dựng định mức các dịch vụ giá trị gia tăng ở DC đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần.

14.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.


II. Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển

1.  Bám sát, thanh, quyết toán các dự án.

2.  Đề tài khoa học: đốc thúc, hoàn thiện các thủ tục còn lại.

3.  Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đào tạo theo TT03 trong tháng 3/2018.

4.  Rà soát lại các đơn vị đang sử dụng lịch công tác mà chưa thanh toán phí, báo cáo lãnh đạo phương án xử lí.

5.  Hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.


III. Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.  Thực hiện các công việc thường xuyên của phòng.

2.  Tiếp tục xây dựng phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp, học tập kinh nghiệp Đà Nẵng.

3.  Hoàn thiện Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phía Bắc, trước ngày 16/03/2018.

4.  Tham mưu thành lập một số ban và triển khai ngay các công tác cần thiết.

5.  Triển khai kế hoạch đi học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng.

6.  Tham mưu các báo cáo đề xuất về Thi tuyển viên chức và bổ sung biên chế viên chức; thanh toán đặc thù 300 giờ đối với viên chức, hợp đồng lao động tại Trung tâm THDL.

7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.


IV. Nhiệm vụ chung của Trung tâm

1. Các phòng chuẩn bị tài liệu, tư liệu và nhân sự cho sự kiện 10 năm thành lập và tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT các tỉnh phía Bắc.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, trưởng các phòng chuyên môn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong phòng, báo cáo lãnh đạo Trung tâm.

3. Nghiêm túc thực hiện việc tham gia ý kiến vào các văn bản và gửi phản hồi về đúng hạn.

4. Thực hiện xử lí công việc trên môi trường mạng. Giao phòng HCTH theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo.

5. Đề nghị CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ theo phân công trên lịch công tác. Các phòng, cá nhân phải chủ động báo cáo lịch làm việc của mình (hoặc nhân viên trong phòng) với lãnh đạo Trung tâm và thông báo với phòng HCTH để lên lịch. Các CBVCLĐ thực hiện nhiệm vụ được phân công bên ngoài trụ sở Trung tâm phải được đăng kí trên Lịch công tác của đơn vị. Trường hợp chưa có trên lịch công tác của đơn vị, khi kiểm tra vắng mặt, cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm.

6. Đề nghị các Phòng, các cá nhân (nêu cao vai trò lãnh đạo và người đứng đầu các bộ phận) thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, đi làm đúng giờ quy định.

7. P.HCTH tăng cường giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, thông báo của đơn vị.

8. Yêu cầu lãnh đạo các phòng tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các công việc đang tồn đọng.

9. Yêu cầu tất cả các phòng, bộ phận khi tham mưu theo các nhiệm vụ được giao đều phải có căn cứ gửi kèm và trích dẫn căn cứ trong văn bản trình; Yêu cầu các phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách nắm biết theo tiến độ đã đề ra.

 Báo cáo của các phòng yêu cầu tới phải ghi rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành/ chưa (đang) hoàn thành (lý do, khó khăn, hướng giải quyết, thời điểm hoàn thành). Nếu không báo cáo lí do bị trì hoãn sẽ đánh dấu không hoàn thành nhiệm vụ. Giao Phòng HCTH theo dõi, ghi chép và báo cáo lãnh đạo.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.