ngày 29/9/2022:

07 giờ 00: Tổng duyệt tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021-2022 (Viết An, Thành Đạt) ( Tập trung tại Liên cơ quan số 4 để đi xe chung sang Nhà thi đấu đa năng - P Đại Yên)

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Vũ Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Dũng)

ngày 30/9/2022:

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Vũ Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Dũng)

ngày 1/10/2022:

05 giờ 20: Tham gia Diễu hành biểu dương lực lượng tại Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021 -2022 (Đạt, An) (Tập trung tại Liên cơ quan số 4, xe của đưa đón đại biểu của CĐVC tỉnh; trang phục: Áo sơ mi trắng, Comle cavart tối màu)

ngày 6/10/2022:

08 giờ 00: Kiểm tra Công tác CCHC và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại UBND TP Hạ Long (Đ/c Đắc) Cả ngày.

ngày 7/10/2022:

08 giờ 00: Kiểm tra Công tác CCHC và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại UBND: xã Lê Lợi, Phường Hà Phong, TP Hạ Long (Đ/c Đắc) Cả ngày.

ngày 10/10/2022:

08 giờ 00: Kiểm tra Công tác CCHC và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại UBND Phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Đ/c Đắc) Cả ngày.

ngày 11/10/2022:

08 giờ 00: Kiểm tra Công tác CCHC và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Thị xã Quảng Yên (Đ/c Đắc) Cả ngày.

ngày 12/10/2022:

08 giờ 00: Kiểm tra Công tác CCHC và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Thị xã Quảng Yên (Đ/c Đắc) Cả ngày.

ngày 13/10/2022:

08 giờ 00: Kiểm tra Công tác CCHC và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Thị xã Quảng Yên (Đ/c Đắc) Cả ngày.

 
Hôm nay: ngày 28/9/2022

07 giờ 30: Trực ca 1 tại IDC (Vũ Hải)

15 giờ 30: Trực ca 2 tại IDC (Thành)

23 giờ 30: Trực ca 3 tại IDC (Dũng)


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn