ngày 26/6/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Ngọc)

07 giờ 30: Tham gia Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2024 tại Hội trường B, Liên cơ quan số 4 (Đ/c Hảo - IDC) 834 Cả ngày

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hoàng Tân, UBND TX Quảng Yên (Đ/c Dương Hải - IDC) 73 Cả ngày

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Trung)

ngày 27/6/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Ngọc)

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Trung)

ngày 28/6/2024:

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Ngọc)

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ (Đ/c Cường)

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Trung)

ngày 1/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Trường ĐH Hạ Long (Đ/c Cường)

ngày 2/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Trường ĐH Hạ Long (Đ/c Cường)

ngày 4/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Cục Hải quan và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

ngày 5/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Cục Hải quan và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

ngày 8/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại UBND huyện Bình Liêu và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

ngày 9/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại UBND huyện Bình Liêu và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

ngày 11/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại UBND TP Uông Bí và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

ngày 12/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại UBND TP Uông Bí và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

ngày 15/7/2024:

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại UBND TX Quảng Yên và đơn vị trực thuộc (Đ/c Cường)

 
Hôm nay: ngày 25/6/2024

07 giờ 30: Trực Ca 1 tại IDC (Đ/c Ngọc)

07 giờ 30: Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Hội trường A2 Nhà khách tỉnh cơ sở 2 (Đ/c Liên - PP.HCNCUD)

07 giờ 30: Tham gia Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2024 tại Hội trường B, Liên cơ quan số 4 (Đ/c Hảo - IDC) 834 Cả ngày

08 giờ 00: Dự Tập huấn sử dụng Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và kết nối tích hợp dữ liệu hồ sơ Một cửa điện tử vào Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp tại Hội trường Sở Tư pháp, tầng 14, Trụ sở Liên cơ quan số 3 (IDC: Đ/c Quốc Tiến, Đ/c Ngọc, Đ/c Mạnh) 876

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Phường : Minh Thành, Đông Mai, Thị xã Quảng Yên (Đ/c Dương Hải - IDC) 73 Cả ngày

08 giờ 00: Tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng năm 2024 tại Ban QLKKT (Đ/c Cường)

14 giờ 00: Dự họp rà soát kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác giải quyết TTHC năm 2024 tại Phòng họp số 1, tầng 4, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Đ/c Vân - GĐ TTCNTT, Đ/c Phương - TP IDC) 466

15 giờ 30: Trực Ca 2 tại IDC (Đ/c Dũng)

23 giờ 30: Trực Ca 3 tại IDC (Đ/c Thành, Đ/c Trung)


Thông báo:

 


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM CNTT & TT QUẢNG NINH

Chịu trách nhiệm chính: Phòng hành chính tổng hợp
Điện thoại: 020 3533388 Fax:
Email: qnict@quangninh.gov.vn